Xe tải TMT Cửu Long

Xem tất cả 8 kết quả

 • Xe tải TMT 1.2 tấn thùng bạt

  Xe tải TMT 1.2 tấn thùng bạt

  – Tải trọng cho phép: 1.190 KG
  – Tổng tải trọng: 2.350 KG
  – KT thùng xe: 2.600 x 1.440 x 1.060/1.460
  – Lốp xe: 5.00 – 13 /5.00 – 13
  – Số chỗ ngồi: 02
  – Động cơ: DL465Q5 – 998 (cc)

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0888 954 111 hoặc điền thông tin khách hàng vào form dưới để chúng tôi liên hệ lại với quý khách.

 • Xe tải TMT 1.2 tấn thùng kín

  Xe tải TMT 1.2 tấn thùng kín

  – Tải trọng cho phép: 1.050 KG
  – Tổng tải trọng: 2.350 KG
  – KT thùng xe: 2.570 x 1.440 x 1.460
  – Lốp xe: 5.00 – 13 /5.00 – 13
  – Số chỗ ngồi: 02
  – Động cơ: DL465Q5 – 998 (cc)

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0888 954 111 hoặc điền thông tin khách hàng vào form dưới để chúng tôi liên hệ lại với quý khách.

 • Xe tải TMT 1.95 tấn thùng bạt

  Xe tải TMT 1.95 tấn thùng bạt

  – Tải trọng cho phép: 1.950 KG
  – Tổng tải trọng: 3.630 KG
  – KT thùng xe: 3.295 x 1.515 x 990/1.480
  – Lốp xe: 6.00 – 13 /6.00 – 13
  – Số chỗ ngồi: 02
  – Động cơ: QC480ZLQ – 1.809 (cc)

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0888 954 111 hoặc điền thông tin khách hàng vào form dưới để chúng tôi liên hệ lại với quý khách.

 • Xe tải TMT 1.95 tấn thùng kín

  Xe tải TMT 1.95 tấn thùng kín

  – Tải trọng cho phép: 1.750 KG
  – Tổng tải trọng: 3.630 KG
  – KT thùng xe: 3.250 x 1.510 x 1.480
  – Lốp xe: 6.00 – 13 /6.00 – 13
  – Số chỗ ngồi: 02
  – Động cơ: QC480ZLQ – 1.809 (cc)

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0888 954 111 hoặc điền thông tin khách hàng vào form dưới để chúng tôi liên hệ lại với quý khách.

 • Xe tải TMT 4.95 tấn thùng bạt

  Xe tải TMT 4.95 tấn thùng bạt

  – Tải trọng cho phép: 4.950 KG
  – Tổng tải trọng: 7.325 KG
  – KT thùng xe: 3.700 x 1.800 x 385/1.850
  – Lốp xe: 7.00 – 16 /7.00 – 16
  – Số chỗ ngồi: 03
  – Động cơ: 4DW83-73 – 2.156 (cc)

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0888 954 111 hoặc điền thông tin khách hàng vào form dưới để chúng tôi liên hệ lại với quý khách.

 • Xe tải TMT 6 tấn thùng bạt

  Xe tải TMT 6 tấn thùng bạt

  – Tải trọng cho phép: 5.850 KG
  – Tổng tải trọng: 8.925 KG
  – KT thùng xe: 4.220 x 1.920 x 1.630/1.920 (mm)
  – Lốp xe: 7.50 – 16 /7.50 – 16
  – Số chỗ ngồi: 03
  – Động cơ: 490QZL-1 – 2.675 (cc)

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0888 954 111 hoặc điền thông tin khách hàng vào form dưới để chúng tôi liên hệ lại với quý khách.

 • Xe tải TMT 6 tấn thùng kín

  Xe tải TMT 6 tấn thùng kín

  – Tải trọng cho phép: 5.850 KG
  – Tổng tải trọng: 8.945 KG
  – KT thùng xe: 4.210 x 1.960 x 1.900 (mm)
  – Lốp xe: 7.50 – 16 /7.50 – 16
  – Số chỗ ngồi: 03
  – Động cơ: 490QZL-1 – 2.675 (cc)

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0888 954 111 hoặc điền thông tin khách hàng vào form dưới để chúng tôi liên hệ lại với quý khách.

 • Xe tải TMT 6 tấn thùng lửng

  Xe tải TMT 6 tấn thùng lửng

  – Tải trọng cho phép: 6.120 KG
  – Tổng tải trọng: 8.970 KG
  – KT thùng xe: 4.200 x 1.920 x 380 (mm)
  – Lốp xe: 7.50 – 16 /7.50 – 16
  – Số chỗ ngồi: 03
  – Động cơ: 490QZL-1 – 2.675 (cc)

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0888 954 111 hoặc điền thông tin khách hàng vào form dưới để chúng tôi liên hệ lại với quý khách.