xe tải Dongben 990kg thùng bảo ôn
Xe tải Dongben 990kg thùng bảo ôn

Tải trọng cho phép chở (Kg): 990

Tổng tải theo thiết kế (Kg): 2.420

Kích thước thùng (mm): 2880 x 1.630 x 1.610

Động cơ xe: DLCG14 – 80 KW  (EURO 4)

Lốp xe: 175/70 R14  / 175/70 R14

TRẢ TRƯỚC TỪ 50 TRIỆU ĐỒNG
TRẢ GÓP TỪ 4 TRIỆU / THÁNG
Chương trình hậu mãi

– Bảo hành 3 năm hoặc 150.000 Km.

– Miễn phí kiểm tra 3 lần 1 năm (Mỗi 20.000 Km)

– Miễn phí thay nhớt 02 lần đầu tiên

– Miễn phí thay lọc 02 lần (1.000 Km và 10.000 Km)

– Chương trình hậu mãi khác theo từng thời điểm.

xe tải trả góp
xe tải Dongben 990kg thùng kín inox
Xe tải Dongben 990kg thùng kín inox

Tải trọng cho phép chở (Kg): 990

Tổng tải theo thiết kế (Kg): 2.420

Kích thước thùng (mm): 2880 x 1.630 x 1.610

Động cơ xe: DLCG14 – 80 KW  (EURO 4)

Lốp xe: 175/70 R14  / 175/70 R14

TRẢ TRƯỚC TỪ 50 TRIỆU ĐỒNG
TRẢ GÓP TỪ 4 TRIỆU / THÁNG
Chương trình hậu mãi

– Bảo hành 3 năm hoặc 150.000 Km.

– Miễn phí kiểm tra 3 lần 1 năm (Mỗi 20.000 Km)

– Miễn phí thay nhớt 02 lần đầu tiên

– Miễn phí thay lọc 02 lần (1.000 Km và 10.000 Km)

– Chương trình hậu mãi khác theo từng thời điểm.

xe tải trả góp
xe tải Dongben 990kg thùng bạt inox
Xe tải Dongben 990kg thùng bạt inox

Tải trọng cho phép chở (Kg): 990

Tổng tải theo thiết kế (Kg): 2.420

Kích thước thùng (mm): 2.900 x 1.650 x 1.200/1.600

Động cơ xe: DLCG14 – 80 KW  (EURO 4)

Lốp xe: 175/70 R14  / 175/70 R14

TRẢ TRƯỚC TỪ 50 TRIỆU ĐỒNG
TRẢ GÓP TỪ 3.6 TRIỆU / THÁNG
Chương trình hậu mãi

– Bảo hành 3 năm hoặc 150.000 Km.

– Miễn phí kiểm tra 3 lần 1 năm (Mỗi 20.000 Km)

– Miễn phí thay nhớt 02 lần đầu tiên

– Miễn phí thay lọc 02 lần (1.000 Km và 10.000 Km)

– Chương trình hậu mãi khác theo từng thời điểm.

xe tải trả góp
xe tải Dongben 990kg thùng bạt tole
Xe tải Dongben 990kg thùng bạt tole

Tải trọng cho phép chở (Kg): 990

Tổng tải theo thiết kế (Kg): 2.420

Kích thước thùng (mm): 2.900 x 1.650 x 1.200/1.600

Động cơ xe: DLCG14 – 80 KW  (EURO 4)

Lốp xe: 175/70 R14  / 175/70 R14

TRẢ TRƯỚC TỪ 50 TRIỆU ĐỒNG
TRẢ GÓP TỪ 3.6 TRIỆU / THÁNG
Chương trình hậu mãi

– Bảo hành 3 năm hoặc 150.000 Km.

– Miễn phí kiểm tra 3 lần 1 năm (Mỗi 20.000 Km)

– Miễn phí thay nhớt 02 lần đầu tiên

– Miễn phí thay lọc 02 lần (1.000 Km và 10.000 Km)

– Chương trình hậu mãi khác theo từng thời điểm.

xe tải trả góp
xe tải Dongben 1.2 tấn thùng lửng
Xe tải Dongben 1.2 tấn thùng lửng

Tải trọng cho phép chở (Kg): 1.120

Tổng tải theo thiết kế (Kg): 2.420

Kích thước thùng (mm): 2.900 x 1.650 x 350

Động cơ xe: DLCG14 – 80 KW  (EURO 4)

Lốp xe: 175/70 R14  / 175/70 R14

TRẢ TRƯỚC TỪ 50 TRIỆU ĐỒNG
TRẢ GÓP TỪ 3.6 TRIỆU / THÁNG
Chương trình hậu mãi

– Bảo hành 3 năm hoặc 150.000 Km.

– Miễn phí kiểm tra 3 lần 1 năm (Mỗi 20.000 Km)

– Miễn phí thay nhớt 02 lần đầu tiên

– Miễn phí thay lọc 02 lần (1.000 Km và 10.000 Km)

– Chương trình hậu mãi khác theo từng thời điểm.

xe tải trả góp
Xe tải Dongben 790kg thùng bảo ôn

Tải trọng cho phép chở (Kg): 790

Tổng tải theo thiết kế (Kg): 1910

Kích thước thùng (mm): 2.470 x 1.470 x 1.500

Động cơ xe: LJ465Q-2AE6 – 45 KW  (EURO 4)

Lốp xe: 165/70 R13 /165/70 R13

TRẢ TRƯỚC TỪ 40 TRIỆU ĐỒNG
TRẢ GÓP TỪ 3.3 TRIỆU / THÁNG
Chương trình hậu mãi

– Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 Km.

– Miễn phí kiểm tra 3 lần 1 năm (Mỗi 20.000 Km)

– Miễn phí thay nhớt 02 lần đầu tiên

– Miễn phí thay lọc 02 lần (1.000 Km và 10.000 Km)

– Chương trình hậu mãi khác theo từng thời điểm.

xe tải trả góp
xe tải dongben 790kg thùng kín inox
Xe tải Dongben 790kg thùng kín Tole

Tải trọng cho phép chở (Kg): 790

Tổng tải theo thiết kế (Kg): 1910

Kích thước thùng (mm): 2.470 x 1.470 x 1.500

Động cơ xe: LJ465Q-2AE6 – 45 KW  (EURO 4)

Lốp xe: 165/70 R13 /165/70 R13

TRẢ TRƯỚC TỪ 40 TRIỆU ĐỒNG
TRẢ GÓP TỪ 3.3 TRIỆU / THÁNG
Chương trình hậu mãi

– Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 Km.

– Miễn phí kiểm tra 3 lần 1 năm (Mỗi 20.000 Km)

– Miễn phí thay nhớt 02 lần đầu tiên

– Miễn phí thay lọc 02 lần (1.000 Km và 10.000 Km)

– Chương trình hậu mãi khác theo từng thời điểm.

xe tải trả góp
xe tải dongben 790kg thùng kín inox
Xe tải Dongben 790kg thùng kín inox

Tải trọng cho phép chở (Kg): 790

Tổng tải theo thiết kế (Kg): 1910

Kích thước thùng (mm): 2.470 x 1.470 x 1.500

Động cơ xe: LJ465Q-2AE6 – 45 KW  (EURO 4)

Lốp xe: 165/70 R13 /165/70 R13

TRẢ TRƯỚC TỪ 40 TRIỆU ĐỒNG
TRẢ GÓP TỪ 3.3 TRIỆU / THÁNG
Chương trình hậu mãi

– Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 Km.

– Miễn phí kiểm tra 3 lần 1 năm (Mỗi 20.000 Km)

– Miễn phí thay nhớt 02 lần đầu tiên

– Miễn phí thay lọc 02 lần (1.000 Km và 10.000 Km)

– Chương trình hậu mãi khác theo từng thời điểm.

xe tải trả góp
xe tải Dongben 810kg thùng bạt inox
Xe tải Dongben 810kg thùng bạt inox

Tải trọng cho phép chở (Kg): 810

Tổng tải theo thiết kế (Kg): 1910

Kích thước thùng (mm): 2.450 x 1.410 x 1.125/1.470

Động cơ xe: LJ465Q-2AE6 – 45 KW  (EURO 4)

Lốp xe: 165/70 R13 /165/70 R13

TRẢ TRƯỚC TỪ 40 TRIỆU ĐỒNG
TRẢ GÓP TỪ 3 TRIỆU / THÁNG
Chương trình hậu mãi

– Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 Km.

– Miễn phí kiểm tra 3 lần 1 năm (Mỗi 20.000 Km)

– Miễn phí thay nhớt 02 lần đầu tiên

– Miễn phí thay lọc 02 lần (1.000 Km và 10.000 Km)

– Chương trình hậu mãi khác theo từng thời điểm.

xe tải trả góp
xe tải Dongben 810kg thùng bạt tole
Xe tải Dongben 810kg thùng bạt Tole

Tải trọng cho phép chở (Kg): 810

Tổng tải theo thiết kế (Kg): 1910

Kích thước thùng (mm): 2.450 x 1.410 x 1.125/1.470

Động cơ xe: LJ465Q-2AE6 – 45 KW  (EURO 4)

Lốp xe: 165/70 R13 /165/70 R13

TRẢ TRƯỚC TỪ 40 TRIỆU ĐỒNG
TRẢ GÓP TỪ 3 TRIỆU / THÁNG
Chương trình hậu mãi

– Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 Km.

– Miễn phí kiểm tra 3 lần 1 năm (Mỗi 20.000 Km)

– Miễn phí thay nhớt 02 lần đầu tiên

– Miễn phí thay lọc 02 lần (1.000 Km và 10.000 Km)

– Chương trình hậu mãi khác theo từng thời điểm.

xe tải trả góp